Jak wyłączyć usługę Find My iPhone?

Przed oddaniem iPhone, iPada lub iPoda do serwisu konieczne jest wyłączenie usługi Znajdź mój iPhone.

Pamiętaj: o upewnieniu się, że wymazujesz urządzenie, które jest w serwisie.

 
Aby sprawdzić czy urządzenie jest zalogowane do usługi skorzystaj ze strony: Blokada aktywacji. Blokadę możesz wyłączyć:

 

 

Logując się na stronie icloud.com za pomocą swojego konta 
Apple ID (używanego w usłudze iCloud).

Odszukaj ikonę radaru [Znajdź] i kliknij na nią

 

  • Kliknij opcję Wszystkie urządzenia, a następnie wybierz urządzenie.
all device
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dla urządzenie aktywnego

Kliknij opcję Wymaż [urządzenie] i wprowadź hasło konta Apple ID.

Urządzenie nie zostało zagubione, więc nie należy wprowadzać numeru telefonu ani wiadomości.

Gdy urządzenie zostanie wymazane, kliknij opcję Usuń z konta.

 

 

 

 

Dla urządzenie nieaktywnego

Wybierz nieaktywne urządzenie, a następnie kliknij przycisk Usuń z konta. 

Jeśli przycisk Usuń z konta nie jest wyświetlany, ponownie kliknij pozycję Wszystkie urządzenia. 
Następnie kliknij przycisk Usuń   obok nazwy urządzenia.
 

Na urządzeniu wybierając: Ustawieniasettings -> iCloudiCloud -> Znajdz mój iPhoneFind My iPhone, a następnie wyłącz usługę Znajdź mój [urządzenie] podając hasło do konta Apple ID.