Polityka Prywatności

Prywatność i bezpieczeństwo danych Klientów iMad Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dalej iMad) jest jednym z naszych priorytetów. Jest dla nas istotne, by klienci mieli poczucie, że mogą na nas polegać, wiedząc, iż iMad, zachowując najwyższą staranność swoich działań, zagwarantuje by dane i informacje były przetwarzane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, dla których zostały udzielone oraz chronione przed nadużyciami. Zapewnienie kompleksowego bezpieczeństwa oraz szeroko rozumiana ochrona danych to dla nas więcej niż tylko obowiązek przestrzegania wymogów statutowych i regulacyjnych – to także wyraźne świadectwo jakości naszych usług kierowanych do klientów i pracowników. 

 

I. Postanowienia ogólne.

 1. iMad Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, z siedzibą i adresem: ul. Filipa 13 lok. 5, 31 - 150 Kraków, NIP 6793034438, REGON 121213363, w ramach której prowadzony jest - sklep internetowy oraz serwis są:
 2. Niniejszy Polityka Prywatności określa zasady i standardy obowiązujące w iMad, w zakresie w jakim dla prawidłowego wykonania umów i świadczenia usług serwisowych, niezbędne będzie przetwarzanie danych oraz informacji powierzonych przez Klientów iMad.
 3. W zakresie w jakim zasady przetwarzania danych osobowych Klientów iMad nie zostały uregulowane w niniejszej Polityce Prywatności, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu sklepu internetowego oraz zasad świadczenia usług serwisowych iMad. 
 

II. Przetwarzanie danych.

 1. Dokonując rejestracji konta Klienta bądź też poprzez złożenie zlecenia naprawy, Klient godzi się na dysponowanie przez sprzedawcę danymi go dotyczącymi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W zakresie danych osobowych Klient wyraża dobrowolnie zgodę na ich przetwarzanie przez iMad wraz z rejestracją konta - zgoda ta jest niezbędna dla rejestracji konta i dokonywania zakupów w sklepie internetowym.
 2. Przetwarzanie informacji dotyczących Klientów, w tym mających charakter danych osobowych, następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz w zakresie w jakim iMad świadczy usługi na rzecz Klienta, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 
 3. Dane osobowe Klienta będą przechowywane w sklepie internetowym przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne, z uwagi na zakres zgody udzielonej przez Klienta na mocy niniejszego Regulaminu, a następnie zostaną usunięte z systemu.
 4. iMad jest administratorem danych osobowych Klienta, dba o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych i podejmuje kroki uniemożliwiające dostęp do tych danych osobom nieupoważnionym.
 5. iMad zapewnia Klientowi realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych i ich poprawiania, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 6. Zakres zgody, o której mowa w ust. 1 obejmuje zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez iMad, przekazanych przy zamówieniu lub rejestracji konta dla celów należytego wykonania umowy sprzedaży oraz świadczenia usług przez iMad w ramach posiadanego przez Klienta konta.
 7. Niezależnie od powyższego, Klient może udzielić iMad zgodę na otrzymywanie przy wykorzystaniu danych przekazanych przy rejestracji lub uzupełnieniu swojego konta w sklepie internetowym, wiadomości od iMad, w tym o charakterze reklamowym, marketingowym i promocjach (opcja newsletters),
 8. W przypadku gdy Klient wybrał formę płatności internetowej, zgoda, o której mowa w ust. 1 obejmuje również zgodę na przetwarzanie jego danych przez podmiot obsługujący płatność.
 9. W każdym przypadku iMad jest uprawniony, a Klient wyraża na to zgodę, do przekazywania podmiotom trzecim danych osobowych Klienta w zakresie koniecznym do wykonania umowy sprzedaży, w tym UPS Polska sp. z o.o. w Warszawie lub innemu wybranemu przez siebie dostawcy.

 

III. Dane zbierane automatycznie (cookies).

1. Podczas korzystania przez Klienta ze strony internetowej iMad automatycznie zbierane są dane dotyczące Klienta. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”) oraz  system Google Analytics .
2. Pliki cookies, o których mowa w ust. 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Klienta podczas przeglądania strony internetowej iMad. 
2.1 Pliki cookies zapamiętują preferencje Klienta, co umożliwia m.in.:


a) podnoszenie jakości Usług, 

b) poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych Towarów,

c) tworzenie statystyk oglądalności,

d) śledzenie preferencji Użytkownika. 


2.2. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Klienta.

2.3.Klient może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Klienta.


2.4.Klient, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Proces plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.


2.5.Klient, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.


2.6.iMad uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.