Facebook Pixel
ZGŁOSZENIE SERWISOWE
DANE SPRZĘTOWE

Jeśli jest to akcesorium - podaj numer seryjny urządzenia, z którym go używasz.
Chcesz oznaczyć naprawę swoim numerem referencyjnym? Wpisz go tutaj:
DANE ZGŁASZAJĄCEGO

Brak wypełnionego pola NIP może spowodować brak możliwości wystawienia faktury.
SPOSÓB PRZEKAZANIA

Filtry