Facebook Pixel

Sprawdź status naprawy

W celu sprawdzenia aktualnego statusu naprawy wprowadź numer seryjny urządzenia oraz numer naprawy.
Oba numery znajdziesz na potwierdzeniu wydanym przez serwis lub w wiadomości e-mail którą otrzymałeś przy zgłoszeniu.

Filtry